علم سنجی- اخبار
دسترسی مجدد به پایگاه های اطلاعاتی Web of Science

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/14 | 

به اطلاع می رساند با پی گیری های  مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت دسترسی مجدد به پایگاه های Journal Citation Reports (JCR)  و  Essential Science Indicators (ESI)  و Web of Science (ISI)برقرار گردیده است. علاقمندان به استفاده از این بانک های اطلاعاتی می توانند از طریق کلیک بر روی نام و لوگوی این پایگاه در صفحه اصلی کتابخانه دیجیتال به آدرس  diglib.goums.ac.ir  اینترنتی یا  کتابخانه مرکزی به آدرس اینترنتی centlib.goums.ac.ir بخش ( (DataBas  به اطلاعات این پایگاه دسترسی داشته باشند
نشانی مطلب در وبگاه علم سنجی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=143.19462.49945.fa
برگشت به اصل مطلب