علم سنجی- اخبار
معرفی پایگاه اطلاعاتی جهت آگاهی از مقالات رد شده (Retracted papers)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/30 | 
به اطلاع اعضای محترم هیات علمی ، دانشجویان ، کارشناسان می رساند جهت آگاهی از مقالات رد شده (Retracted papers) به پایگاه اطلاعاتی retractiondatabase.org مراجعه فرمائید.

لینک دسترسی: retractiondatabase.org 

نشانی مطلب در وبگاه علم سنجی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=143.19462.51122.fa
برگشت به اصل مطلب