علم سنجی- اخبار
دسترسی مجدد به سامانه مشابهت یاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/15 | 

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی دانشگاه می رساند با پیگیری مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دسترسی مجدد به سامانه مشابهت یاب در آدرس https://ppc.research.ac.ir  جهت بررسی سرقت علمی مقالات انگلیسی فراهم گردیده است.

 سامانه مشابهت یاب یکی از مجموعه سامانه های "نوپا" است که امکان بررسی و شناسایی سرقت علمی (Plagiarism) در مقالات و متون انگلیس را فراهم می آورد و به صورت رایگان در اختیار اعضای هیأت علمی قرار گرفته است. ورود به سامانه از طریق کدملی به عنوان شناسه و رمز عبور است. لازم به ذکر است رمز عبور ورود به این سامانه همان رمز عبور ورود به سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه علم سنجی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=143.19462.56595.fa
برگشت به اصل مطلب